Rootsi kaitseväe juhataja: Põhjala lahingugrupp ühendab esmakordselt pea kõiki Põhjala ja Balti riike

Täna Eesti visiiti alustanud Rootsi kaitseväe juhataja kindral Sverker Göranson ja kindralmajor Riho Terras arutasid täna Eesti kümne aasta arengukava ja Rootsi kaitseväe reformidega seotud arenguid ning 2015. aastal Põhjala lahingugruppi panustamise küsimusi.

Kindral Göransoni sõnul ühendab järgmisel aastal valmisolekusse astuv Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupp esmakordselt pea kõiki Põhjala ja Balti riike olles seeläbi oluline regionaalse koostöö süvendaja. “Põhjala lahingugrupp on oluline vahend koostöö ja reformide ellu viimisel – see puudutab nii väljaõpet ja varustus kui  teenistus ühises staabis, samuti toetumist ühtsetele NATO standarditele” ütles Göranson. Rootsi juhitavasse lahingugruppi kuuluvad Soome, Norra, Iirimaa ja Eesti,  2015. aastal on lubanud lahingugrupiga ühineda ka Läti ja Leedu. Eesti ja Rootsi kaitseväelased teenivad praegu koos Malis Põhjala-Balti treeningmeeskonna koosseisus.

Kindral Göranson külastab Eestit kindralmajor Riho Terrase kutsel. Täna hommikul kohtus Rootsi kaitseväe juhataja Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese, peaminister Andrus Ansipi, kaitseminister Urmas Reinsaluga.

Eesti Kaitseväe koostöö Rootsiga ulatub kaitseväe taasloomise aastatesse.
Rootsis on saanud hariduse või osalenud täiendõppes üle 50 mereväeohvitseri, Eesti ja Rootsi osalevad Euroopa Liidu Põhjala Lahingugrupis, 2009. aastal loodud Läänemere mereseire projektis SUCBAS ning koordineerivad Põhjala-Balti initsiatiivi raames kaitsealase abi andmist Ukrainale, Lääne-Balkanile ja Gruusiale.

Rootsi on läbi aastate panustanud Balti Kaitsekolledzi projekti nii õppejõudude kui õppurite saatmisega. Aastatel 2001-2009 ning praegu täidab Rootsi kolledzi ülema asetäitja ametikohta.

2011. aasta jaanuaris esitasid Põhjamaade kaitseväe juhatajad Balti kaitsevägedele kutse ühineda kaitsekoostöö raamistikuga NORDEFCO. Eesti, Läti ja Leedu alustasid esimese sammuna integreerumist Põhjamaade distantsõppe süsteemi ning arendavad koos teiste riikidega välisoperatsioonidel osalenud kaitseväelaste toetamise põhimõtteid.

Kaitseväe pressiteade täielikul kujul, vaata siit