Põhja- ja Baltimaade välisministeeriumite kantslerid arutasid Tallinnas regionaalset koostööd

Nr 452-E

20.-21. oktoobril kohtusid Tallinnas Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) välisministeeriumite kantslerid, et arutada regionaalseid koostöövõimalusi, julgeolekuga seotud küsimusi ning olukorda Ukrainas ja Euroopa lõunanaabruses.

Euroopa muutunud julgeolekust ja regionaalse julgeoleku suurendamisest kõneldes olid kantslerid ühisel meelel, et seejuures on väga oluline tihendatud poliitiline ja kaitsealane piirkondlik koostöö. „Soovime koostööd süvendada juba olemasolevate mehhanismide, aga ka uute koostöövormide ja teemade kaudu,“ sõnas Eesti välisministeeriumi kantsler Alar Streimann rõhutades NATO liitlassuhete olulisust ning Põhja-Balti koostöö tähtsust julgeoleku küsimustes.

Põhja-Balti riikide välisministeeriumite kantslerid rääkisid ka Ukraina ja Venemaa konfliktist, suhetest idapartneritega, energiajulgeoleku küsimustest, olukorrast Iraagis ja Süürias ning Lähis-Idas.

Kantslerid kõnelesid ka koostöövõimalustest ühistes välisesinduste ruumides paiknemiseks ning diplomaatide vahetusest. “Eestil juba väga hea kogemus ruumide ühisest kasutamisest näiteks Lätiga Kairos ja New Delhis ning augustis alustas Eesti diplomaat tööd Läti esinduses Bakuus,“ sõnas kantsler Streimann lisades, et häid koostöökogemusi on Eestil teiste Põhja-Balti riikidega veelgi, näiteks Islandiga Pekingis.

Eesti juhtroll Põhjamaade ja Balti riikide koostöö koordinaatorina algas selle aasta 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Järgmine NB8 koostöö koordineerija on Taani.

Põhja- ja Baltimaade NB8 koostöö on alates 1992. aastast toonud kokku viis Põhjamaad ja kolm Baltimaad. Aastate jooksul on välja kujunenud suur hulk regulaarseid ametkondlikke ja kõrgetasemelisi kohtumisi kõikvõimalikes valdkondades. Viimati juhtis Eesti NB8 koostööd 2008. aastal.

Lähem info Põhjamaade ja Balti riikide koostööst: http://bsy.vm.ee/pohja-balti-koostoo/

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/sets/72157648496…

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
521 6821
press@mfa.ee