Põhja-Balti riigid: valimiste õnnestumine, inimõiguste edendamine ja majandusreformid tagavad Afganistani edasise arengu

Nr 12-E

Tänasel Afganistani ja Pakistani rahvusvahelise kontaktgrupi kohtumisel Indias New Delhis esitasid Põhja- ja Baltimaad (NB8) Afganistani tuleviku teemalise ühisavalduse. Oma seisukohavõtus leiti, et Afganistani senised pingutused on olnud märkimisväärsed, kuid üleminekuperioodi õnnestumiseks ning edasise doonorabi jätkumiseks peab riik tagama vabade ja õiglaste valimiste läbiviimise, panustama enam majanduse arengusse ja korruptsioonivastasesse võitlusesse ning inimõiguste, eriti naiste õiguste kaitsmisse.

Eesti poolelt osales kohtumisel Väino Reinart, kes on eriesindaja Afganistani ja Pakistani küsimustes ning mitteresideeriv suursaadik Afganistanis. Reinarti sõnul jätkavad Eesti ja teised NB8 riigid Afganistanile arenguabi andmist ka pärast 2014. aastat. Samas lisas ta, et kuigi rahvusvahelise toetuse jätkumine on oluline, lasub lõplik vastutus Afganistani heaolu tagamise eest afgaanidel endil. „Ühisavaldusega soovime rõhutada, et Afganistani valitsus peab näitama üles pühendumust Tokyo arengukoostöö raamistiku kohustuste täitmisele,“ ütles Reinart.

NB8 riikide ühisavaldus tõi välja, et Afganistani progress on olnud muljetavaldav sellistes valdkondades nagu haridus, tervis ja infrastruktuur, kuid suuremat tähelepanu vajab universaalsete inimõiguste tagamine, eriti naistevastase vägivalla lõpetamine riigis, korruptsioonivaba ja läbipaistev asjaajamine, mis toetab majanduse arengut ning vabade valimiste korraldamine käesoleva aasta kevadel. „Afganistani valitsusel tuleb tagada vajalik infrastruktuur ja turvaline keskkond valimiste läbiviimiseks, et võimaldada kõigil valijatel, nii naistel kui meestel täita oma demokraatlikke õigusi. Valimisi läbiviivate asutuste sõltumatuse tagamine ja valimispettuste ennetamine on endiselt võtmetähtsusega valimiste läbiviimisel ja sellejärgsel valitsuse moodustamisel,“ seisis ühisavalduses.

Põhja- ja Baltimaade ühisavalduses osalesid Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani, Eesti, Läti ja Leedu.

2012. aastal juulis leppisid doonorriikide välisministrid Tokyos kokku Afganistani arengu toetamiseks 16 miljardi dollari eraldamises nelja järgmise aasta jooksul konkreetsete arengueesmärkide saavutamiseks. Rahvusvaheline abi andmine on tingimuslikult seotud Afganistani valitsuse poolt läbiviidavate reformide edukusega heade valitsemistavade kehtestamisel, sealhulgas vabade ja õiglaste valimiste toimumise tagamisel, inimõiguste, sealhulgas naiste õiguste tagamise edendamisel, korruptsioonivastase võitluse ja tsiviilühiskonna üldise arengu kindlustamisel. Oluliseks küsimuseks on ka Afganistani valitsuse võimekus abi kasutada tõhusalt ja läbipaistvalt.

Tänasel Afganistani ja Pakistani rahvusvahelise kontaktgrupi kohtumisel keskenduti viimastele arengutele Afganistanis, eelseisvate presidendivalimiste temaatikale, naiste õigustega seotud küsimustele ja regionaalsele integratsioonile. Afganistani ja Pakistani rahvusvaheline kontaktgrupp koordineerib rahvusvahelisi jõupingutusi rahu ja stabiilsuse tagamiseks Afganistanis ja selle piirkonnas. Töörühma juhib Saksamaa eriesindaja Afganistanis ja Pakistanis, suursaadik Michael Koch.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7618
5695 2252
press@mfa.ee
www.vm.ee