Põhja-Balti ettevõtluse toetus ootab taotlusi – tähtaeg 30. september

Põhjamaade ja Balti riikide ühisest ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogrammist saab taotleda 30. septembrini toetust õppereiside, praktika ja võrgustiku kohtumiste korraldamiseks. Toetus katab reisi- ja majutuskulud ning päevaraha kuni 70 protsendi ulatuses projekti eelarvest.

Mobiilsusprogrammi eesmärgiks on toetada Põhjamaade ja Balti riikide väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning ettevõtlusorganisatsioonide koostööd ja innovatsiooni. Toetuse saamiseks peab projektis osalema vähemalt kolm riiki, nendest vähemalt üks Põhjamaa ja teine Balti riik. Ehk Eestist taotledes ei hõlma toetus kulutusi teise Balti riiki sõitmiseks, vaid vähemalt kahe Põhjamaa külastust.

Programmi aastane eelarve on umbes 300 000 eurot. Eelarvesse panustavad kõik Balti riigid ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Toetus peaks tõstma NB8 riikide (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, taani, Norra, Island) konkurentsivõimet maailmas.

Taotlemine on lihtne ja elektrooniline: www.nb8grants.org. Elektroonilises taotluskeskkonnas tuleb projektijuhil end kasutajaks registreerida. Seejärel saab tutvuda taotlemise juhistega, näha taotlusvorme ning neid järk-järgult täitma hakata. Taotlus loetakse esitatuks, kui projektijuht on selle hiljemalt 30. septembril lõplikult korrektselt täitnud ja kinnitanud. Poolikult täidetud ja kinnitamata taotlusi ei arvestata.

Põhja- ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse programmi sekretariaat asub Põhjamaade Ministrite Nõukogu Läti kontoris Riias. Taotlemist puudutavatele küsimustele vastab Eestis Grete Kodi, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik telefonil 627 3101 või e-posti teel grete.kodi@norden.ee .

Täpsema info leiab Põhja- ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogrammi kodulehelt või otse elektroonilisest taotluskeskkonnast NB8-Grants.