LMN VAK-i istungid Eesti eesistumise perioodil

Eesti eesistumise jooksul 2014-15 toimus 5 LMN Vanemametnike Komitee (VAK) istungit.
Esimene VAK-i istung leidis aset Tallinnas 29-30.septembril 2014. Põhimõtteliselt kiideti heaks organisatsiooni 2015.aasta eelarve. Toimus ümarlaud LMN teise pikaajalise prioriteedi säästev ja edukas piirkond üle.
Teine VAK-i istung oli 2-3.detsembril Stockholmis. Peeti ümarlaud esimese pikaajalise prioriteedi piirkondlik identiteet asjus. VAK kohtus LMN-i vaatlejariikidega ja strateegiliste partneritega.
Kolmas VAK-i istung korraldati Tallinnas 2-3.veebruaril 2015. Toimus ümarlaud LMN-i kolmanda pikaajalise prioriteedi turvatud ja ohutu regioon osas. Peeti iga-aastased konsultatsioonid EL- i teenistustega.
Neljas VAK-i istung oli Tallinnas 23-24.aprillil. VAK kohtus Läänemeremaade organiseeritud kuritegevuse vastase rakkerühma esindajatega. Kinnitati LMN-i 2014. aasta finantstulemused.
Viies ja viimane VAK-i istung peeti Tallinnas 4.juunil. Kinnitati Teatis LMN-i Nõukogule koos lisaga, milles võetakse kokku organisatsiooni tegevus selle pikaajaliste prioriteetide elluviimisel Eesti eesistumise aasta jooksul. LMN-i merenduspoliitika ekspertgrupi tegevust pikendati 3 aasta võrra.
VAK-i istungitel käsitleti ka paljusid muid jooksvaid küsimusi.