Läänemere riikide piirivalvejuhtide kohtumine

13 – 14. novembril toimuva kahepäevase konverentsiga lõpeb Eesti eesistumise aasta Läänemeremaade piirikontrolli koostöövõrgustikus – Baltic Sea Region Border Control Cooperation (BSRBCC). Aasta jooksul keskenduti piiri ületava kuritegevuse ennetamisele ja tõkestamisele, infovahetuse tõhustamisele ning ohuhinnangu koostamisele.

Võrgustiku juhi juhtivpiiriametnik Helen Neider-Veerme sõnul nähakse peamiste ohtudena Läänemere regioonis ebaseaduslikku rännet Aasiast ja Aafrikast ning sigarettide salakaubana üle piiride toimetamist suunaga idast läände. Ohuna suunalt läänest itta saab käsitleda varastatud transpordivahendite, sh paatide või nende osade, varuosade jt varastatud esemete toimetamist üle piiride.

Aasta jooksul korraldati mitmeid praktilisi seminare, neist enim said positiivset tagasisidet lõbusõidualuste tuvastamise ja veesõidukite pardakontrolli harjutus Lennusadamas. „Varastatud sõidukite tuvastamise ekspertide töötoas arutleti sõidukikuritegevuse vastu võitlemise teemat politsei vaatenurga kõrval ka tarbijakaitseameti, prokuröride ja rahvusvaheliste organisatsioonide vaatenurgast,“ selgitas Neider-Veerme.

Konverentsi avanud siseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti saanud eesistumise ajal oma ülesannetega hästi hakkama. Olgu öeldud, et ohuhinnangu alusel  läbi viidud ühisoperatsioonid tõid välja vajaduse jätkata aktiivset infovahetust, sest ohud regioonis on jäänud samaks. Läänemeremaade piirikontrolli koostöö oluline osa on ka mereturvalisuse tagamine ja seetõttu on asjakohased kõik ennetusmeetmed, mis toetavad turvalist meresõitu ja aitavad säästa elusid,“ lisas Pevkur.

Läänemeremaade piirikontrolli koostöö (Baltic Sea Region Border Control Cooperation) loodi 1997. aastal Läänemeremaade piirivalveasutuste juhtide kohtumisel Soomes. BSRBCC on rahvusvaheline koostöövorm, mille eesmärgiks on piiriülese kuritegevuse tõkestamine, piirikontrolli kogemuste ja parimate tavade vahetamine BSRBCC liikmesriikide vahel. Koostöös osalevad Eesti, Taani, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Norra, Poola, Venemaa ja Rootsi. Järgmise aasta eesistuja on Leedu.

Päivi Tirkkonen
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
kommunikatsioonibüroo
612 4049
58866855
paivi.tirkkonen@politsei.ee

 

12-14-11 Heads Conference

 

 

 

 

 

20141113_090527