Eesti LMN eesistumise dokumendid

4.juunil kiitis LMN Vanemametnike Komitee heaks teatise Nõukogule tööst viimase aasta jooksul koos lisaga, milles antakse ülevaade konkreetsetest ettevõtmistest. Loe dokumente:

Note of the CBSS Committee of Senior Officials to the Council on the Implementation of the CBSS Long-term Priorities

Strategic Actions taken to implement the CBSS long-term priorities