Eesti eesistumine Läänemeremaade Nõukogus jõudis lõpule

30.juunil jõudis lõpule Eesti eesistumine Läänemeremaade Nõukogus (LMN). 1992.aastal loodud Läänemeremaade  Nõukogusse kuuluvad Eesti, Island, Leedu, Läti, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Venemaa ning Euroopa Liit.

Eesti eesistumise peamine eesmärk oli Läänemeremaade Nõukogu tegevuse muutmine praktilisemaks ja tõhusamaks, samuti koostöö edendamine teiste Läänemere piirkondlike  koostööorganisatsioonide ja  võrgustikega. LMN korraldas oma töö ümber vahetult enne Eesti eesistumist vastu võetud  organisatsiooni  uute prioriteetide alusel, milleks on piirkondlik identiteet, säästlik region ja  turvaline piirkond. Eesti eesistumise jooksul toimusid mitmed ümarlauad, kus koos koostööpartneritega käsitleti uute prioriteetse valdkondade tööd. Eesti eesistumise käigus keskenduti eelkõige ekspertide ja spetsialistide vahelisele  koostööle. Merenduse ekspertgrupi tööd pikendati 3 aasta võrra. Algust tehti Läänemere noorsoodialoogiga ning LMN-i Suveülikooliga. Algatati Läänemere piirkonna kliimadialoog, mis käsitleb kliimamuutustega seotud teemasid. 2014. aasta sügisel toimus Tallinnas Läänemere piirkonna ruumilise planeerimise eest vastutavate ministrite 8. VASAB konverents. 2015. aasta kevadel panustas LMN esmakordselt Tartus Agroforum 2015 töösse. Inimkaubanduse vastu võitlemise töögrupp töötas välja soovitused ning juhised tööalase ekspluateerimise vältimiseks. Samuti võeti Eesti eesistumise ajal vastu soovitused ja 2015-2020 tegevuskava Läänemere piirkonna riikide lastega perede toetamise ning asendushoolduse kohta.

Eesti korraldas kokku 5 LMN-i Vanemametnike Komitee istungit. Eesistumise lõpetas   LMN-i liikmete välisministeeriumite regionaaldirektorite kohtumine.

Eesistumise jooksul jätkati Läänemeremaade 2013-2015 projektifondi raames toetuste jagamist erinevatele piirkondliku koostöö projektidele. Eesistumise lõpuks jõudis toetatud projektide arv 18-ni, projektides  osaleb enam  kui  100  partnerit LMN liikmesriikidest.

Alates 1.juulist võtab aastase eesistuja rolli üle Poola.