Eesti juhtroll 2014

NB8 koostööd juhib traditsiooniliselt igal aastal üks NB8 liimesriikidest. Eesti juhtis viimati NB8 koostööd 2008. aastal, 1. jaanuaril 2014 jõudis koordineerimisroll taas ringiga meieni. Koostööd koordineeriva riigi välisministeerium koostab aasta kalenderplaani, korraldab ja võõrustab lõviosa kohtumistest ning püstitab aasta prioriteetsed teemad, mis nii kõrgetasemelistel kui ametkondlikel kohtumistel suuremat tähelepanu saavad. 2014. aasta prioriteetseid koostööteemasid kujundades võtsime arvesse regiooni konkurentsivõime ja ühenduste parandamise vajadust ning NB8 riikide ühishuve regioonis ning laiemas maailmas.

NB8 ringis teevad tihedat koostööd ka mitmed teised valdkonnaministeeriumid, nende hulgas kaitse-, justiits-, sotsiaal- ja rahandusministeeriumid. 2014. aastal kohtuvad NB8 kaitseministrid, transpordiministrid, soolise võrdõiguslikkuse eest vastutavad ministrid ning Maailmapanga küsimuste eest vastutavad ministrid.

 

2014 NB8 koostöö fookusteemad

Küberkoostöö

Küberkoostöö on tõusva tähtsusega teema nii Põhja-Balti riikides kui maailmas laiemalt. Eesti on seni olnud NB8 küberkoostöö eestvedaja ning soovime selle teemaga aktiivselt jätkata. 2012. aastal korraldasime esimese NB8 küberekspertide kohtumise Tallinnas, 2013. aastal kordasime üritust koostöös Soomega. 2014. aasta sügiseks planeerime kõrgetasemelist küberekspertide seminari e-PINE formaadis, ehk koostöös Ameerika Ühendriikidega, kes on küberkoostöö küsimustes meile oluline partner.

Idapartnerlus

Euroopa Idapartnerite demokraatlik, majanduslik ja ühiskondlik areng on kõigile NB8 riikidele oluline välispoliitiline teema. Põhja-Balti riigid saavad ühiselt seista selle eest, et Idapartnerlus saaks jätkuvalt poliitilist tähelepanu ka nüüd, pärast Vilniuse tippkohtumist 2013 novembris. Idapartnerlus on olnud oluliseks fookusteemaks ka Leedu ja Rootsi NB8 koordinatsiooni ajal 2012. ja 2013. aastal.

Eesti välisministeerium plaanib korraldada koostöös Eesti Idapartnerluse Keskusega temaatilise seminari 2014 teisel poolaastal. Sügisel kohtuvad ka NB8 riikide Idapartnerluse eest vastutavad välisministeeriumite kõrgemad ametnikud. Lisaks hoiame Idapartnerluse küsimusi pidevalt Põhja-Balti kõrgetasemeliste kohtumiste agendades.

Energeetika

2014 on oodata jõudsaid arenguid regiooni energeetika valdkonnas, muu hulgas Balti energiaturgude integratsiooni lõpuleviimine, Estlink2 valmimine Eesti ja Soome vahel, NordBalt kaabli ehitus Rootsi ja Leedu vahel. Seega on regiooni energiaühenduste teema pidevalt koostöökohtumiste päevakorras. Lisaks on oluline hoida jätkuvalt poliitilise tähelepanu all Põhja-Balti gaasiturgude integreerimine, kus senine progress on olnud aeglasem kui elektrituru valdkonnas.

Julgeolek

NB8 koostööd suunav Birkavs-Gade raport, ehk Wise Men Report, paneb suurt rõhku regiooni julgeolekukoostöö edendamisele selle kõige laiemas mõttes – alates koostööst regiooni tsiviiljulgeoleku tõstmisest lõpetades reaalsete ühisõppustega. Meie riikide kaitseministeeriumid teevad head koostööd, kuid on ruumi koostöö edendamiseks ja  saaksime NB8s pöörata sellele küsimusele veelgi suuremat tähelepanu.

 

Olulisi sündmuseid 2014. aastal:

 • 20.-21. veebruar – NB8 välisministeeriumide poliitikadirektorite kohtumine Tallinnas
 • 6.-7. märts – NB8 + Visegrad 4 välisministrite kohtumine Narvas
 • 26.-28. mai – NB8 transpordiministrite kohtumine Norras
 • 19.-20. juuni – e-PINE välisministeeriumide poliitikadirektorite kohtumine Kiievis, Ukrainas
 • 11.-12. september – NB8 välisministrite kohtumine Tallinnas
 • 6.-7. oktoober – e-PINE küberekspertide seminar Tallinnas
 • 20.-21. oktoober – NB8 välisministeeriumide kantslerite kohtumine Tallinnas
 • 27. oktoober – NB8 peaministrite kohtumine Stockholmis
 • 3.-4. november – e-PINE välisministeeriumide poliitikadirektorite kohtumine Washingtonis
 • 6.-7. november – NB8 + UK peaministrid Riias
 • 1. detsember – NB8 Idapartnerluse seminar Tallinnas
 • 12. detsember – NB8 välisministeeriumide poliitika planeerimise üksuste kohtumine Tallinnas