Põhja-Balti koostöö

Põhja-Balti 8 on alates 1992. aastast toonud ühe laua taha kokku viis Põhjamaad ja kolm Baltimaad, et mitteametlikus õhkkonnas arutada nii regionaalsetel kui rahvusvahelistel teemadel. Aastate jooksul on välja kujunenud suur hulk regulaarseid ametkondlikke ja kõrgetasemelisi kohtumisi kõikvõimalike valdkondade lõikes. Formaadi jooksvat tööd juhib igal aastal üks partnerriikidest. Eesti juhtroll NB8 koordinaatorina algas 2014. aasta 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.