Viited koostöö võrgustikele

Läänemere Regiooni Energiaalane koostööprogramm (Baltic Sea Region Energy Cooperation, lüh. BASREC) loodi 1998. aastal eesmärgiga ühendada 11 Läänemere riigi valitsused ning Euroopa Komisjon energiaalase koostöö raames. BASREC on unikaalne kolmepoolse koostöö foorum Läänemere regiooni valitsuste, erasektori ning Euroopa Komisjoni vahel, kus töötatakse välja ning viiakse ellu regionaalse iseloomuga projekte ning poliitikaid.

  • Läänemere piirkonna territoriaalse planeerimise koostöö (VASAB) – vaata kodulehte

Läänemeremaade kultuuripärandi seiregrupp
Kultuuripärandi eksperte koondav töörühm ehk seiregrupp asutati aprillis 1998, mandaadiga riikide kultuuriministritelt. Hetkel on aktuaalsed teemad veealune kultuuripärand, mere- ja rannikukultuur ning 20. sajandi ehituspärand. Koostöö kõige suurem väljund on iga paari aasta tagant toimuv Läänemeremaade kultuuripärandi foorum. Viimane rahvusvaheline suurüritus ehk 5. foorum toimus 2013. a. oktoobris Tallinnas. Järgmine, 6. Foorum toimub 28.-29.09.2016 Kielis. 1. juulist 2014 kuni 30. juunini 2015 juhib seiregrupi tööd Eesti.
Koduleht: http://mg.kpd.lt

  • 25. – 26. veebruar 2015 toimub Tallinnas LMN elanikkonnakaitse asutuste vanemekspertide nõupidamine

25. – 26. veebruar 2015 korraldab Päästeamet Tallinnas Läänemeremaade Nõukogu (LMN) elanikkonnakaitse asutuste vanemekspertide nõupidamise, kus osalevad 10 Läänemereriigi ning LMN Sekretariaadi esindajad. Kohtumise käigus antakse ülevaade LMN-is hetkel aktuaalsete teemade ning EL Läänemere Strateegia elanikkonnakaitse teemat hõlmava prioriteetvaldkonna „Turvalisus“ osas. Indrek Ints tutvustab novembris LMN-i eesistumise raames toimunud ennetusseminari, mille  teemaks oli „Tulekahjude ennetamistegevuste mõjude hindamine.“ Kohtumise käigus toimub ka ümarlaud, kus Läänemere riikide esindajad annavad ülevaated riikide elanikkonnakaitse alal toimuvate tegevuste ning projektide osas ning arutavad, kuidas teha regionaalne koostöö tõhusamaks ning praktilisemaks. Kohtumise eesmärk on valmistada ette ka Eesti eesistumise aegne tähtsaim elanikkonnakaitse alane sündmus, milleks on 2.-3. juuni 2015 Eestis toimuv ning Päästeameti poolt korraldatav Läänemere riikide elanikkonnakaitse asutuste peadirektorite kohtumine.

Eestist osalevad maakonnad.