Läänemeremaade Nõukogu koostöö teemad

Soome eesistumise ajal lõpetati töö organisatsiooni  uute prioriteetide väljatöötamisega

Läänemeremaade Nõukogu uuteks prioriteetideks on seatud kolme valdkonna arendamine:

  • regiooni identiteet
  • jätkusuutlikkus
  • tsiviiljulgeolek

Samuti kinnitati Soome eesistumise ajal uued koostöösuunad ja olulisimad elemendid Vilniuse deklaratsiooni elluviimise dokumendis („Visioon Läänemere regiooni arengust kuni 2020“).

Dokumentidest lähemalt:

LMN kodulehelt

PROJEKTIFOND

2012. a. otsustasid peaministrid luua Läänemeremaade Nõukogu projektifondi (Project Support Facility) aastateks 2013-2015 ja suurusega 1 miljon EUR.

Läänemeremaade Nõukogu projektifondi uus taotlusvoor on avatud. LMN projektifondi järjekordse taotlusvooru tähtaeg on 15. august 2015. Loe lähemalt