Läänemeremaade Nõukogu ajalugu

Idee LMN loomisest pärineb Hans-Dietrich Genscherilt ja Uffe Ellemann-Jensenilt, kes soovisid peale külma sõja lõppu tagada Läänemere regiooni geopoliitiline tasakaalustatud areng. 1992. aastal loodud LMN on sellest ajast peale olnud Läänemere piirkonna erinevate tasandite regionaalse koostöö peamine edendaja ja elluviija.

 

Koostöö teiste formaatidega

Eesti peab oluliseks Läänemeremaade Nõukogu suunda projektipõhisusele ja selles osalemine peaks andma konkreetset lisaväärtust. On positiivne on suund sellele, et LMN panustab konkreetsete Euroopa Liidu Läänemere strateegia projektide elluviimisse.

http://www.balticsea-region-strategy.eu/

LMN teeb koostööd kümne vaatlejariigi ja seitsmeteistkümne organisatsiooni/ strateegilise partneriga.

http://www.cbss.org/council-2/cooperation/