Eesti eesistumine

estonian_presidency_2014-15_logo

Eesti on varasemalt olnud Läänemeremaade Nõukogu eesistuja 1993 – 1994 ja 2003 – 2004.

01. juulil 2014 alanud ja 30. juunil 2015 lõppenud Eesti eesistumine keskendus eelkõige Läänemeremaade Nõukogu  ekspertgruppides  toimuvale praktilisele koostööle.

Soome eesistumise ajal lõpetati töö organisatsiooni uute pikaajaliste prioriteetide väljatöötamisega. Kuna Eesti oli esimene eesistuja, kelle juhtimisel organisatsioon uute prioriteetidega tööle hakkas, otsustasime lähtuda oma prioriteetide väljakujundamisel Läänemeremaade Nõukogu kolmest uuest prioriteedist.

Eesti eesistumise märksõnadeks olid pragmaatilisus, efektiivsus ja koostöö.

Eesti eesistumise kolm prioriteeti olid:

  • regionaalne identiteet;
  • jätkusuutlik regioon;
  • tsiviiljulgeolek.

Prioriteedid pikemalt (inglise keeles)

Välisministeerium korraldas mitmeid Vanemametnike Komitee kohtumisi  (Committee of Senior Officials). Vanemametnike Komitee korraldab Nõukogu tööd välisministrite kohtumiste vahelisel ajal ja on keskne organ, kuhu koondub informatsioon regiooni eri valdkondades toimuvas koostööst.

Eesti LMN eesistumise dokumendid

Alates 01. juulist 2015. a. on Läänemeremaade Nõukogu eesistuja Poola.