Läänemeremaade Nõukogu

Läänemeremaade Nõukogu (LMN) (inglise keeles Council of the Baltic Sea States, CBSS) loodi 1992. aastal ja selle eesmärk on tugevdada ja tihendada vastastikust koostööd Läänemere riikide vahel. Läänemeremaade Nõukogu töös osalevad Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island, Saksamaa, Poola, Venemaa ja Euroopa Komisjon.

Eesti eesistumine algas 01. juulil 2014 ja kestis 30. juunini 2015. Eesistumise võtsime üle Soomelt ja pärast meid on eesistuja Poola.

Eesti eesistumine Läänemeremaade Nõukogus jõudis lõpule.

LMN VAK-i istungid Eesti eesistumise perioodil.

Viited:

LMN koduleheküljele