Õiguslikud alused

Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi üksmeele ja koostöö deklaratsioon (12. mai 1990)

Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi parlamentaarse ja valitsustevahelise koostöö kokkuleppes (13. juuni 1994) ning selle täiendus Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi parlamentaarse ja valitsustevahelise koostöö kokkuleppe muutmise protokolli (28. november 2003).
Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi parlamentaarse ja valitsustevahelise koostöö kokkuleppe mitteametlik konsolideeritud tekst

BMN põhikiri (vastu võetud 13. juuni 1994, muudetud 28. november 2003)

Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu vaheline koostööprotokoll (14. aprill 1996) ning selle muutmise protokoll Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu vaheline koostööprotokolli muutmise protokoll
(28. detsember 2004).
Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu vahelise koostööprotokolli mitteametlik konsolideeritud tekst (28. detsember 2004)

Vanemametnike komiteede ja rakkerühmade regulatsioon (1. jaanuar 2005)