Balti Assamblee

Eesti, Läti ja Leedu parlamentaarne koostöö toimub läbi 8. novembril 1991 asutatud Balti Assamblee. Iga Balti riik on BA-s esindatud 12-20 rahvusparlamendi liikmega. Balti Assamblee eesistumine kattub ajaliselt BMNi eesistumisega ja kestab ühe kalendriaasta. Balti Assamblee kohtub kaks korda aastas, nii kevadisel kui sügisesel istungjärgul. Istungite vaheajal koordineerib Balti Assamblee tööd neli korda aastas kogunev Presiidium, mille esimees on eesistujariigi Balti Assamblee delegatsiooni juht. Balti Assamblee veebilehekülg

Balti Assamblee roll on koordineeriv ja konsultatiivne. Sellel on õigus teha oma seisukohad teatavaks  rahvusparlamentidele, valitsustele ja Balti Ministrite Nõukogule. Ta võtab vastu resolutsioone, otsuseid, deklaratsioone ja soovitusi. BA teeb koostööd muude rahvusvaheliste parlamentaarsete koostööorganisatsioonidega, eriti Põhjamaade Nõukoguga. BA istungjärkude vahel juhib selle tööd ja teeb jooksvates küsimustes otsuseid BA Presiidium. Balti Assambleel on 5 alalist komiteed.

Balti Assamblee 32. istungjärk toimus Riias 28-29. novembril 2013. Samas leidis aset ka 19. Balti Nõukogu. Nende dokumendid on saadavad. Balti Assamblee 33. istungjärk ja Balti Nõukogu 20. istung toimusid Tallinnas 23. – 24. oktoobril 2014. Tallinna dokumendid on vaadatavad siit: