Ajalugu

Esimesed sammud Eesti, Leedu ja Läti koostöös tehti 1920-30. aastatel varsti pärast kolme riigi iseseisvumist. Eriti nähtavaks sai balti rahvaste koostöö 1980. aastate lõpus – 1990. aastate alguses võitluses riikliku iseseisvuse taastamise eest. Nii pälvis maailmas suurt tähelepanu 1989. aasta 23. augusti Balti kett, mille 25. aastapäeva 2014. aastal tähistatakse.

Eesti, Läti ja Leedu vaheline täiemahuline koostöö taastati 12. mail 1990, kui Tallinnas Riigikogu Valges Saalis allkirjastati Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi üksmeele ja koostöö deklaratsioon. Nimetatud otsuses tugineti 1934. aastal Genfis sõlmitud üksmeele ja koostöö lepingule.

Iseseisvuse taastamise järel ehitati kiiresti üles valitsustevahelise ja parlamentaarse koostöö struktuurid. 1994. aastal kiideti heaks terve rida alusdokumente. Alates 2004. aastast on oluliste koostöövaldkondadena liitunud tegevus NATO-s ja Euroopa Liidus. Samal perioodil tehti koostöös ka mõningaid ümberkorraldusi selle kaasajastamiseks.