Balti koostöö

Eesti, Läti ja Leedu valitsused ja parlamendid teevad omavahel tihedat koostööd. Valitsustevaheline koostöövorm on Balti Ministrite Nõukogu. Parlamentaarne koostöö toimub läbi Balti Assamblee.

Viimastel aastatel on koostöö kõige olulisemad teemad olnud välis- ja julgeolekupoliitika, kaitsekoostöö, energia ja transport. Koostöö majandusvallas on muutunud selgelt ühistele huvidele rajatud projektide põhisemaks. Balti riikide ühised ettevõtmised on pragmaatilised ning praktilised.

Balti koostöö eesistumine vahetub rotatsiooni korras iga kalendriaasta alguses – eesistujariik koordineerib aktiivselt kõigi tasandite koostööd. Eelmisel aastal oli eesistuja Läti, 2014. aastal on Eesti kord.

Olulisemad kohtumised 2014. aastal on Balti peaministrite mitteametlik kohtumine aasta alguses ja ametlik kohtumine sügisel. Oktoobris toimus Balti Nõukogu – BMN Koostöönõukogu ja Balti Assamblee ühisistung. Balti koostöö raames kohtuvad ka Eesti, Läti ja Leedu presidendid.